Gå till huvudinnehållet

Kriminologi termin 1

Vad är en vetenskaplig artikel?

 • Presenterar forskningsresultat
 • Följer ofta en akademisk struktur
 • Är skriven av forskare
 • Vetenskapliga granskning av ämnesexperter (peer review)
 • Är utgiven av ett lärosäte eller akademiskt förlag

AKADEMISK STRUKTUR

En vetenskaplig artikel följer en akademisk struktur som ska tydliggöra forskarens syfte och process. En vetenskaplig artikel ska också presentera en referenslista som visar att forskaren förankrar sin forskning i tidigare forskningsresultat och teorier. Följande struktur används ofta:

 • Abstract (sammanfattning)
 • Introduktion
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion
 • Referenser

Exempel på en vetenskaplig artikel som följer den akademiska strukturen

Peer review – vetenskapligt granskad forskning

 • Innan en tidskrift publicerar en vetenskaplig artikel granskas den av andra forskare inom fältet.
 • Denna granskning kallas peer review.
 • Artikelförfattaren måste ofta revidera sin artikel flera gånger innan den godkänns och kan publiceras.
 • Peer review-granskningen syftar till att publicerad forskning håller hög standard

Filmen nedan förklarar hur peer review-processen gå till. Klicka på kugghjulet och välj om du vill ha filmen textad.

Sök peer review-artiklar i bibliotekets databaser

 1. Skriv in dina sökord  i Criminology collection eller Psycinfo
 2. Kryssa i rutan för "Peer review"
 3. Träfflistan visar nu enbart artiklar som finns i tidskifter som använder peer review-granskning innan publicering

 

 

Läsordning för att värdera en artikels relevans

1. Rubrik, abstract och nyckelord

Rubrik, abstract och nyckelord ger dig rätt bra information om artikelns innehåll. Abstractet är en kort sammanfattning av artikeln. Om du känner igen begrepp från din frågeställning i de här detarna kan du göra en första bedömning om artikeln är intressant nog att gå vidare med.

2. Introduktion

I introduktionen får du artikelns bakgrund och här presenteras syfte och frågeställningar. När du har läst introduktionen bör du ha en tydlig uppfattning om artikelns fokus ligger tillräckligt  nära din frågeställning. Om du tycker den ligger för långt ifrån ditt område bör du inte lägga mer tid på artikeln.

3. Diskussion, metod och resultat

Gå nu vidare till diskussionen där författaren redogör för de viktigaste resultaten och diskuterar dem i relation till annan forskning. Om du tycker att artikeln fortsätter att vara relevant kan du gå vidare och läsa de två återstående delarna, metod och resultat. Där får en detaljerad beskrivining av forskningsmetoden och en saklig redogörelse för resultaten.

Lyssna på vetenskapliga artiklar

TorTalk är ett talsyntesprogram som läser upp texter för dig. Det är gratis och finns för både PC och Mac. TorTalk kan användas av dig som föredrar att lyssna på texter eller om du vill variera mellan läsning och lyssning.

Instruktion: på TorTalks webbisda hittar du klickbara rutor där du kan välja att ladda ner programmet för Mac eller Windows (PC). Du behöver inte ange produktnyckeln när du laddar ner programmet, utan först när du installerar det på din dator. Produktnyckel hittar du ID-service.

Ladda ner TorTalk

ID-service för produktnyckel