Gå till huvudinnehållet

Kriminologi termin 1

Sökteknik i databaserna

För att söka effektivt och få fram relevanta träffar är det viktigt att förstå hur databaserna tolkar dina sökord och hur du kan kombinera dem.

Använd OR mellan synonymer

OR mellan dina sökord innebär att något av sökorden ska finnas med i träffarna. Denna sökteknik breddar sökningen och används för att göra en mer heltäckande sökning.

teenagers OR adolescents

Använd AND för att kombinera dina sökblock

AND mellan dina sökord innebär att alla sökord ska finnas med i ditt sökresultat. Denna sökteknik smalnar av sökningen.

"camera surveillance" AND safety

Frassökning: när ett begrepp består av flera ord

Frassökning görs genom att sätt orden inom citattecken. Denna sökteknik används för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem och  begränsar antalet träffar.

”intimate partner violence"

Trunkering för att fånga in olika ändelser på ett ord

Trunkering görs med en asterisk (*). Denna sökteknik används för att söka på olika böjningar av sökorden och vidgar sökningen.

Polic* ger träffar på policing och police.

Kombinera söktekniker

Vi vill nu visa ett exempel på hur vi kan kombinera våra sökord i databasen Criminology Collection för att få fram ett relevant sökresultat. Vi kommer använda våra sökord  som är översatta till engelska eftersom vi söker i en internationell databas. Bilden nedan illustrerar hur vi gör för att överföra våra olika block med sökord till databasens olika sökfält. Detta kallas blocksökning.

Hitta fler artiklar med hjälp referenser

När du hittat relevanta artiklar kan du söka fram dem i Google Scholar för att se om det finns nyare forskning som refererat till dem.

  • Utgå från en relevant artikel du har hittat.
  • Koipera in titeln i Google scholars sökfönster
  • Klicka på "Citerat av"
  • Nu kommer du till en lista av artiklar som refererar till din relevanta artikel
  • Skumma igenom listan för att se om du hittar något som relaterar till din frågeställning

Skapa konto – spara artiklar och hela sökningar

Genom att skapa konto i databaserna kan du jobba mer effektivt med dina sökresultat. Du får då möjlighet att spara de träffar som är relevanta för dig och du kan även spara själva sökningen och återgå till den vid senare tillfälle.

Exempel Criminology collection

I den här databasen kan du skapa konto genom att klicka på "Sign into My Research". Där klickar du på  "Create a My Research Account". Kontot du skapar gäller då i alla databaser som finns på ProQues.t.

 

Spara relevanta artiklar


Spara din sökning

  • Klicka på länken "Recent searches"
  • Markera den sökning som ska sparas
  • Klicka på "Actions - Save search"
  • Ge sökningen ett namn och klicka på SAVE