Gå till huvudinnehållet

Kriminologi termin 1

Sökguide för ditt uppsatsarbete

Lärandemål
Den här sökguiden är ett stöd för ditt arbete i delkurs 4 i grundkursen i kriminologi och kopplas till kursens lärandemål 2: söka, använda och värdera informationskällor

Tidigare forskning

I ditt uppsatsarbete ska du redogöra för det rådande forskningsläget inom ditt valda ämne. Arbetet ska innehålla minst sex vetenskapliga källor. För att hitta relevanta källor behöver du söka i bibliotekets databaser och i den här guiden ger dig verktyg för att söka information och hantera träffar på ett effektivt sätt.

Databaser inom kriminologi

Har du frågor kontakta oss!

lena.wennerholm@mau.se
ulrika.klintberg@mau.se