Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Kriminologi termin 1

Sökguide för ditt uppsatsarbete

Lärandemål
Den här sökguiden är ett stöd för ditt arbete i delkurs 4 i grundkursen i kriminologi och kopplas till kursens lärandemål 2: söka, använda och värdera informationskällor

Tidigare forskning

I ditt uppsatsarbete ska du redogöra för det rådande forskningsläget inom ditt valda ämne. Arbetet ska innehålla minst sex vetenskapliga källor. För att hitta relevanta källor behöver du söka i bibliotekets databaser och i den här guiden ger dig verktyg för att söka information och hantera träffar på ett effektivt sätt.

Databaser inom kriminologi

Har du frågor kontakta oss!

lena.wennerholm@mau.se
ulrika.klintberg@mau.se