Gå till huvudinnehållet

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Behöver du mer hjälp med litteratursökning?

Du är alltid välkomna att kontakta oss på biblioteket via chatt, mail, telefon eller besöka oss. Behöver du ytterligare hjälp med litteratursökning har du även möjlighet att  boka sökhjälp med en bibliotekarie.

Kontakta och besöka biblioteket 

Boka sökhjälp med en bibliotekarie

Hjälp med det akademiska skrivandet?

Om du behöver stöd i skrivandet kan ni kontakta Skrivverkstaden. De kan guida dig om exempelvis textens meningsbyggnad, grammatik och disposition samt hjälpa till med tolkning av handledares kommentarer på dina texter.

Kontakta Skrivverkstaden