Gå till huvudinnehållet

Ledarskap och organisation - systematisk forskningsöversikt

Redovisa dina sökningar – en del av metoden

Transparens och reproducerbarhet: "så här har vi gjort och det kan repeteras"

I fördjupningsarbetet utgörs metoden av systematisk informationsökning. Enligt metoden ska sökord, sökmetoder och urvalskriterier vid informationssökningen redovisas för att klargöra för läsarna hur du har gått tillväga när du sökt.

Ska alla sökningar redovisas?

Nej. Du kommer säkerligen göra många sökningar längs vägen innan du hittar "en perfekt sökning" (dvs en sökning som ger en bra träffmängd och som verkar ge er relevant material att göra ett urval från). De sökningar som ska redovisas är bara de som leder fram till de vetenskapliga som används i rapporten..

Det som bör finnas med i redovisningen är: 

  • datum för sökningen
  • val av databaser
  • val av sökord (och hur dessa kombinerats)
  • avgränsningar (peer review, år ...)
  • antalet träffar
  • antal artiklar som inkluderas 

Exempel redovisning:
tabell

Tabell för redovisning av sökningar