Gå till huvudinnehållet

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Sökteknik - hur kombinerar ni era sökord i databaserna?

Efter att ni valt olika söktermer som speglar er frågeställning är det dags att testa dem i databaserna. Eftersom det är viktigt att ni söker på ett medvetet och strukturerat sätt och har en systematisk ansats i era litteratursökningar kommer vi här att gå igenom olika söktekniker som ni kan använda för att styra era sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. Nedan går vi igenom de vanligaste sökteknikerna som ni kommer att använda då ni söker i databaserna:

Använd OR för att kombinera era synonymer

teenagers OR adolescents

OR mellan era sökord innebär att något av sökorden ska finnas med i de dokument/träffar ni hittar. Ju fler sökord ni kombinerar med OR desto fler träffar får ni. Denna sökteknik är bra när ni ska söka på synonymer och/eller närliggande begrepp för att bredda era sökningar och fånga in fler träffar.

Använd AND för kombinera era sökblock

"sex workers" AND "social media"

AND mellan era sökord innebär att alla de sökord ni angett ska finnas med i de dokument/träffar ni hittar. Ni får färre, men fler relevanta träffar. Ju fler sökord ni kombinerar med AND, desto färre träffar får ni.

Trunkering för att fånga in olika ändelser på ett ord

social work* ger träffar på social worker och social workers 

Trunkering innebär att korta av ett ord vid dess stam för att få fler träffar. Tecknet för trunkering är oftast en asterisk, *. Genom att trunkera får ni träffar på ordets olika ändelser och böjningar. Trunkering vidgar er sökning och ni försäkrar er om att inte missa olika varianter av sökordet.

Frassökning: när ett begrepp består av flera ord

"sexual health" 

Frassökning När ni vill söka på ett begrepp som innehåller två eller flera ord kan ni använda er av frassökning. Sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem. Detta gör att ni slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra. Frassökning begränsar antalet träffar.​

Vanligt är att ni använder flera av dessa söktekniker ihop med sökorden när ni söker i databaser. För att söka på bästa sätt rekommenderar vi att ni använder er av det avancerade sökformuläret som finns i de flesta databaser.

Avgränsa din sökning (inkludering/exkludering):

I databaserna finns det oftast en möjlighet att avgränsa er sökning till att enbart inkludera det som är vetenskapligt granskat enligt Peer review. Detta gör ni genom att kryssa i rutan där det står Peer review. Ni kan också avgränsa er sökning till att enbart inkludera vissa år, särskilda dokumenttyper, språk etc.

Utföra sökning utifrån sökexempel- vi visar hur:

Vi vill nu visa ett exempel på hur vi kan kombinera våra sökord i databasen PsycInfo för att få fam ett relevant sökresultat. Vi kommer använda våra sökord som är översatta till engelska eftersom vi söker i en internationell databas. Bilden nedan illustrerar hur vi gör för att överföra våra olika block med sökord till databasens olika sökfält. Detta kallas blocksökning.

Bild som illustrerar hur du kan göra en blocksökning.

Utförliga beskrivningar av sökningar i filmformat

Utförliga beskrivningar av sökningar i Pdf-filsformat

Fler sätt att söka vidare (kedjesökning och citeringssökning)

Kedjesökning
En bra kompletterande sökmetod när ni vill hitta mer material är att titta i referenslistorna på källor som är relevanta för er. Vilka källor har använts? 

Citeringssökning
Ytterligare en bra sökmetod är att utgå från en bra (relevant) källa ni hittat för att se om någon annan refererat till den, det vill säga om någon annan forskare har använt denna i sitt arbete. Detta kan ni t.ex. göra i Google Scholar som vi nämnt tidigare i guiden. Sök upp källan och klicka på "citerat av...". Det leder er alltså till artiklar som har använt denna som källa. 
 

Bild på hur du gör en citeringssökning i Google scholar.