Gå till huvudinnehållet

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Hur skriver ni referenser?

När ni använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och andra källor ska ni hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet. Det finns många olika regler och standards för hur ni kan göra det. Ni kommer att använda Harvardsystemet. Läs mer om att citera och referera korrekt för at undvika plagiering i kapitel 3 i "Råd och anvisningar för uppsatsarbete:

Råd och anvisningar för uppsatsarbete - Socialhögskolan Lunds universitet

 

Tips på smart funktion, skapa referens i databaserna:

Det finns smarta funktioner i de olika databaserna som gör så att ni snabbt kan skapa en referens i någon av de vanligaste stilarna. 

I PsycINFO och även i Sociological Abstracts benämns funktionen "Cite" och ser ut såhär: 

Bild som visar hur du skapar en referens i databasen Psycinfo.

 

I Swepub heter funktionen "Skapa referens" och ser ut såhär:

Bild som visar hur du skapar en referens i Swepub.

När ni klickat på cite får ni fram en lista ur vilken ni väljer vilket format (referensstandard) ni vil omvandla referensen till. Sen är det bara att kopiera och klistra in i er referenslista. Tänk dock på att ni måste vara konsekventa i hur ni utformar referenserna i ert arbete.

Fler tips om att skriva referenser:

Behöver du ytterligare stöd i hur du gör för att referera eller citera en källa på ett korrekt sätt kan du kolla in denna sida från biblioteket. Här har vi samlat lite tips, information och guider som kan vara användbara för er: 

Om att skriva referenser (Malmö universitet)